Jurap.tv - DAS sind Wir !

Redaktion

Mareike Ost

 

Gründerin

Jurap.tv,Moderatorin,Redakteurin &

Reporterin beim Jurap.tv Journal&

Samstalk,Maske

Themengebiet: Europa/Netz& Social Media

mareikeost@jurap-tv.de

Aaron Schröder

 

Gründer Jurap.tv,Moderator,Redakteur&

Reporter beim Jurap.tv Journal&Samstalk,Regie

Themengebiet: Europa/Kultur

aaronschroeder@jurap-tv.de

Alina Schwickert

 

Moderatorin,Reporterin& Redakteurin beim Jurap.tv Journal

Themengebiet: Kultur

kontakt@jurap-tv.de mit STICHWORT ALINA


Atjom Tschujko

Redakteur beim Jurap.tv Journal & Samstalk

Themengebiet: Europa/Kultur

kontakt@jurap-tv.de mit STICHWORT ATJOM

Chloe Camus

Redakteurin beim Jurap.tv Journal

Themengebiet: Kino/Film

Regie

kontakt@jurap-tv.de mit

STICHWORT CHLOE

 


Hannah Maria

Redakteurin beim Jurap.tv Journal & Samstalk

Maske

Themengebiet: Kino/Film

kontakt@jurap-tv.de mit

STICHWORT HANNAH

Tim Lai

Moderator,Reporter&Redakteur beim Jurap.tv Journal

kontakt@jurap-tv.de mit

STICHWORT TIM


Studiotechnik

Selina Coban

Studiotechnik

technik@jurap-tv.de